O nama

Jugovideo d.o.o. je osnovan 1986. godine kao prva privatna diskografsko-izdavačka kuća sa zaokruženim procesom snimanja, montaže i proizvodnje audio i video kaseta, CD, CD rom, i DVD-a sa pripadajućim štampanim materijalima. Ubrzo smo kvalitetom i organizacijom rada bili prepoznati kao dobar saradnik od strane velikih sistema u tadašnjoj Jugoslaviji kao što su na pr. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd i kasnije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Republike Srpske , Vojske Jugoslavije sa kojom smo suizdavači Kućne škole stranih jezika, Srpske pravoslavne Crkve i drugih.

Uporedo smo razvijali i sopstveni katalog u kome za ovih 30 godina imamo preko 300 izdanja, koja možemo podeliti u četiri programske celine edukativnu, duhovnu, tradicionalnu i dečiju.

Jugovideo d.o.o.
Vidska 14
11000 Beograd

Matični broj: 17091247
PIB: 100344668